Polityka ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Polityka ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Podczas wizyty na oficjalną stronę Hotelu Szwajcarskiego, możemy poprosić o podanie Państwadanych osobowych, które obejmują: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, datę urodzenia, miejsce pracy,stanowisko, płeć, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, adres pocztowy i adres e-mail, dane o dokumentach tożsamości (np. numer i seria paszportu, jego okres ważności), dane karty kredytowej, daty zameldowania i wymeldowania, Państwa preferencje przy odprawie, wszelkie inne informacje, które dobrowolnie zostawiasz na oficjalnej stronie internetowej.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do świadczenia żądanych przez Państwa usług: rezerwacji pokoi, uczestnictwa w Programach lojalnościowych, dostarczania biuletynów i ofert specjalnych. Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celu poprawy jakości usług w Hotelu Szwajcarskim, prowadzenia badań marketingowych, wysyłania zaproszeń oraz informacji o nowych usługach w Hotelu Szwajcarskim.

Informacje mogą być przekazywane stronom trzecim w wyjątkowych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo Ukrainy, międzynarodowe akty normatywno-prawne zawierająceregulacje bezpośredniego działania regulujące dane osobowe osób fizycznych, wyłącznie za Państwa zgodą.

Hotel Szwajcarski nie może zagwarantować pełnej ochrony Państwa danych osobowych, ale dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były chronione na najwyższym poziomie.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: marketing@swiss-hotel.lviv.ua

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które Państwo wprowadzacie na oficjalnej stronie internetowej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. W przyszłości dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane automatycznie podczas korzystania Państwa z tej strony internetowej (np. poprzez pliki cookies).

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji usługi lub dokonują płatności w imieniu lub w interesie osób trzecich, informacje, które podają Państwo na temat tych osób trzecich, są gromadzone i przetwarzane przez Hotel Szwajcarski na takich samych warunkach, jak Państwa dane osobowe. Udzielając takich informacjio osobach trzecich, potwierdzają Państwo, że ta strona trzecia jest świadoma tych warunków i rozumie ich konsekwencje oraz wyraża bezwarunkową i pełną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz akceptuje, że dostęp do takich informacjijest możliwyzodpowiedniego rozdziału Państwa konta na naszej stronie internetowej.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia wybranych i zarezerwowanych przez Państwo usług przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w sposób opisany poniżej, ponieważ usługi nie mogą być świadczone bez takiego przekazania. Hotel Szwajcarski ma prawo do przekazywania Państwa danych osobowych dalszym podmiotom prawnym, które realizują zarezerwowane przez Państwa usługi – w zakresie niezbędnym do świadczenia wybranych lub zarezerwowanych usług. Należy pamiętać, że takie podmioty prawne mogą kontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji o Państwie, świadczenia pomocy w rezerwacji usług lub udzielenia odpowiedzi na Państwa uwagi w zakresie świadczenia usług.

Dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo mogli odwiedzać i korzystać z naszej strony internetowej tak bezpiecznie, jak to jest tylko możliwe. W związku z tym przestrzegamy postanowień art. 32 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej – RODO), aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do wprowadzania zmian i usuwania swoich danych osobowych. W razie wystąpienia takiej potrzeby prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami.